DỤNG CỤ ĐO

mỗi trang
Panme đo đường kính ngoài 2500-3000mm New

Panme đo đường kính ngoài 2500-3000mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

38,000,000 đ
MUA NGAY
Panme đo trục 2000-2500mm New

Panme đo trục 2000-2500mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

29,000,000 đ
MUA NGAY
Panme đo trục 1500-2000mm New

Panme đo trục 1500-2000mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

26,000,000 đ
MUA NGAY
Panme đo đường kính ngoài 1000-1500mm New

Panme đo đường kính ngoài 1000-1500mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

23,000,000 đ
MUA NGAY
Panme đo cơ 900-1000mm

Panme đo cơ 900-1000mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

8,500,000 đ
MUA NGAY
Panme đo đường kính ngoài 800-900mm

Panme đo đường kính ngoài 800-900mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

7,000,000 đ
MUA NGAY
Panme 700-800 mm

Panme 700-800 mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

6,200,000 đ
MUA NGAY
Panme đo đường kính ngoài 600-700 mm panme cơ

Panme đo đường kính ngoài 600-700 mm panme cơ

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

5,509,000 đ
MUA NGAY
Panme kỹ thuật 500-600 mm

Panme kỹ thuật 500-600 mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

5,000,000 đ
MUA NGAY
Panme cơ 400-500mm

Panme cơ 400-500mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

4,300,000 đ
MUA NGAY
Panme đo đường kính ngoài 300-400mm

Panme đo đường kính ngoài 300-400mm

Panme thường được dùng để đo piton, kích thước của trục khuỷu, phanh đĩa , kích thước xi-lanh và độ sâu của lỗ khoan…. Và còn nhiều ứng dụng hữu ích khác.Panme có một số ứng dụng nổi bật so với các thiết bị đo lường khác như là: có thể đo đối tượng có kích thước rất nhỏ nhưng có độ chính xác cao

3,500,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 6000 mm, thước cặp cơ 6 m, thước cặp 6 mét New

Thước cặp cơ 6000 mm, thước cặp cơ 6 m, thước cặp 6 mét

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

48,000,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 5000 mm, thước cặp cơ 5 m, thước cặp 5 mét New

Thước cặp cơ 5000 mm, thước cặp cơ 5 m, thước cặp 5 mét

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

38,000,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 4000 mm, thước cặp cơ 4 m, thước cặp 4 mét New

Thước cặp cơ 4000 mm, thước cặp cơ 4 m, thước cặp 4 mét

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

29,000,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 3000 mm, thước cặp cơ 3 m New

Thước cặp cơ 3000 mm, thước cặp cơ 3 m

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

18,500,000 đ
MUA NGAY
Thước kẹp cơ 2500 mm, thước kẹp cơ 2,5 m New

Thước kẹp cơ 2500 mm, thước kẹp cơ 2,5 m

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

15,000,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 2000 mm, thước cặp cơ 2 m New

Thước cặp cơ 2000 mm, thước cặp cơ 2 m

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

8,900,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 1500 mm, thước cặp cơ 1,5 m New

Thước cặp cơ 1500 mm, thước cặp cơ 1,5 m

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

4,000,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 1000 mm, thước cặp cơ 1 m New

Thước cặp cơ 1000 mm, thước cặp cơ 1 m

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

2,100,000 đ
MUA NGAY
Thước kẹp cơ khí 600mm New

Thước kẹp cơ khí 600mm

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

950,000 đ
MUA NGAY
Thước cặp cơ 500mm New

Thước cặp cơ 500mm

Thước kẹp hay còn gọi là thước cặp là một loại dụng cụ đo tương đối chính xác, được sử dụng rất nhiều và chủ yếu trong ngành cơ khí chế tạo, nhựa, gỗ, hay nhôm kính....

840,000 đ
MUA NGAY
Thước đo góc điện tử 200mm New

Thước đo góc điện tử 200mm

Thước đo góc điện tử làm việc bằng cách sử dụng bộ vi xử lý điện tử để từ đó tính ra góc mở của thước. Thước có độ chính xác rất cao, đo nhanh chóng, màn hình kỹ thuật số dễ đọc, chất liệu bằng thép không gỉ cho độ bền cao. Thước được sử dụng rộng rãi trong việc chế biến gỗ, xây dựng, công trình xây dựng và các lĩnh vực khác.

500,000 đ
MUA NGAY

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr Hùng

Mr Hùng - 0917.555.342

Mr Hùng

Mr Hùng - 0986.012.168

Mr Quyết

Mr Quyết - 0973.356.228

Ms Thủy kinh doanh

Ms Thủy kinh doanh - 0913.539.439

KD 2 HDVN

KD 2 HDVN - 0888.339.332

Tin Tức

Sản Phẩm Mới

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 11
  • Hôm nay 395
  • Hôm qua 732
  • Trong tuần 1,127
  • Trong tháng 1,609
  • Tổng cộng 1,305,833

ĐỐI TÁC

Top

   (0)